Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokale mieszkalne


W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zakład Usług Komunalnych – jednoosobowa Spółka Gminy sp. z o. o. w Prudniku zwraca się do wszystkich najemców lokali o należyte zabezpieczenie lokali oraz części wspólnych nieruchomości (zwłaszcza wspólnych ubikacji) przed utratą ciepła. W okresie zimowym należy zamykać wszystkie okna i drzwi (wietrzenie może odbywać się tylko przez okna i tylko wówczas, gdy jest to konieczne). Ponadto prosimy o zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się liczniki wody oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, tak aby nie doszło do zamarznięcia tych urządzeń.

 

     

Wersja XML