Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi

 • Dział Utrzymania Czystości, Terenów Zielonych i Transportu

  Brak opisu obrazka
  Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zielonych w zakresie: koszenia trawników i wywozu skoszonej trawy, przecinania żywopłotów, krzewów wraz z odrostami napiennymi drzew, nasadzania oraz cię technicznych drzew, krzewów i kwiatów
  Data publikacji: 19-02-2020 19:20
 • Dział Higieny Komunalnej

  Brak opisu obrazka
  Odbiór i transport odpadów zbieranych w sposób selektywny: Opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki metalowe i aluminiowe, Papier i tektura,  Szkło, Odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady zmieszane Meble i inne odpady wielogabarytowe
  Data publikacji: 19-02-2020 19:17
Wersja XML