Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dział Higieny Komunalnej

Ul. Przemysłowa 1

48-200 Prudnik

Tel. 77 436 33 49; 77 436 32 65;

77 436 38 81; Kom. 606 814 992

Email:

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Odbioru i transportu odpadów zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:

  1. Opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki metalowe i aluminiowe,

  2. Papier i tektura,

  3. Szkło,

  4. Odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji

  5. Odpady zmieszane

  6. Meble i inne odpady wielogabarytowe

 2. Odpłatnego odbioru i transportu odpadów rozbiórkowych, budowlanych i poremontowych – udostępniamy worki typu big-bag o pojemności 1m3, do których można zapakować materiały pylące jak gruz i piasek oraz kontenery przeznaczone do transportu odpadów budowlanych o pojemności do 7 m3

 3. Dzierżawy pojemników PA-1100 oraz L-120

Wersja XML