Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dział Utrzymania Czystości, Terenów Zielonych i Transportu

Ul. Chrobrego 34

48-200 Prudnik

Tel. 77 436 34 63, kom. 606 647 563

Email:

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zielonych w zakresie:

 1. Letniego i zimowego oczyszczania dróg, ulic, chodników i placów, w tym mechanicznego zamiatania

 2. Sprzątania i czyszczenia obiektów wraz z infrastrukturą zewnętrzną tj. zamiatania i mycia klatek schodowych oraz przylegających do nich terenów
 3. Oznakowania poziomego i pionowego ulic i placów

 4. Wynajmu sprzętu drogowego i budowlanego m.in koparko-ładowarki, samochodu samowyładowczego, ciągników oraz zamiatarek

 5. Transportu samochodowego

Wersja XML