Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cmentarz miejski

Cmentarz Komunalny w Prudniku

ul. Kościuszki 19

48-200 Prudnik

Tel. 77 552 08 30

Email:

Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. rozpoczął administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Prudniku dnia 16 marca 2013 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej.

Do podstawowych obowiązków zarządcy Cmentarza Komunalnego należy:

 

Godziny funkcjonowania biura Cmentarza Komunalnego:

 

Opłaty:

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności zachowania grobów. Termin ważności utrzymania grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Opłaty można wnosić bezpośrednio w biurze Cmentarza Komunalnego w Prudniku ul. Kościuszki19 lub przelewem:

 

Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

BS w Prudniku57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

W opisie do przelewu prosimy o wpisanie :

  1. nazwiska i imienia osoby zmarłej
  2. numer kwatery, rzędu i miejsca
  3. dane osoby wpłacającej tj. nazwisko i imię oraz dokładny (aktualny) adres, na który po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłana faktura.

 

Wysokość opłat za usługi cmentarne określa Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2013 r. zmienione Zarządzeniem nr 141/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2014 r.

 

 

L.p.

 

 

Wyszczególnienie rodzaju opłat

 

Okres ważności opłaty w latach

 

Wysokość opłaty netto w zł.

 

Wysokość opłaty brutto w zł.

Opłata za pochowanie zwłok oraz prochów pochodzących ze spopielenia zwłok bez prawa postawienia nagrobka, pomnika, obramowania:

 

1.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny do lat 6 (dziecięcy)

 

20

 

75,00

 

81,00

 

2.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny, pojedynczy

 

20

 

225,00

 

243,00

 

3.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy)

 

20

 

384,26

 

415,00

 

4.

 

Grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego (ponowienie)

 

20

 

307,40

 

332,00

 

5.

 

 

Grób murowany pojedynczy

(grobowiec)

 

20

 

443,52

 

479,00

 

6.

 

 

Grób murowany rodzinny, głębinowy (grobowiec)

 

50

 

1 100,00

 

1 188,00

 

7.

 

 

Grób urnowy, ziemny, pojedynczy

 

20

 

86,11

 

93,00

 

8.

 

 

Grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy)

 

20

 

171,30

 

185,00

 

9.

 

 

Grób urnowy, murowany, pojedynczy

 

20

 

120,37

 

130,00

 

10.

 

 

Grób urnowy, murowany, rodzinny (głębinowy)

 

20

 

179,63

 

194,00

 

11.

 

 

Nisza urnowa w kolumbarium

 

20

 

925,93

 

1 000,00

 

12.

 

Dochowanie urny w niszy w kolumbarium

 

 

20

 

462,96

 

500,00

 

 

 

L.p.

 

 

Wyszczególnienie rodzaju opłat

 

Okres ważności opłaty w latach

 

Wysokość opłaty netto w zł.

 

Wysokość opłaty brutto w zł.

Opłata za przedłużenie prawa do grobu (pokładne) w związku z dochowaniem do istniejącego grobu

Uwaga: Opłata uzupełniająca wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu przedłużająca jego ważność do kolejnych 20 lat (iloczyn różnicy lat między rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania a rokiem do którego opłacone było przedmiotowe miejsce i stawki opłaty za każdy rok)

 

1.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny do lat 6 (dziecięcy)

 

1

 

3,75

 

4,05

 

2.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny, pojedynczy

 

1

 

11,25

 

12,15

 

3.

 

 

Grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy)

 

1

 

19,22

 

20,76

 

4.

 

Grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego (ponowienie)

 

1

 

15,37

 

16,60

 

5.

 

 

Grób murowany pojedynczy

(grobowiec)

 

1

 

22,18

 

23,95

 

6.

 

 

Grób murowany rodzinny, głębinowy (grobowiec)

 

-

 

-

 

-

 

7.

 

 

Grób urnowy, ziemny, pojedynczy

 

1

 

4,31

 

4,65

 

8.

 

 

Grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy)

 

1

 

8,57

 

9,26

 

9.

 

 

Grób urnowy, murowany, pojedynczy

 

1

 

6,02

 

6,50

 

10.

 

 

Grób urnowy, murowany, rodzinny (głębinowy)

 

1

 

8,99

 

9,71

 

11.

 

 

Nisza urnowa w kolumbarium

 

1

 

46,30

 

50,00

 

12.

 

Dochowanie urny w niszy w kolumbarium

 

 

1

 

23,15

 

25,00

 

Opłata za możliwość dochowania do istniejącego grobu:

 

 

1.

 

Urny z prochami

 

 

jednorazowo

 

84,26

 

91,00

 

2.

 

Trumny ze szczątkami po ekshumacji

 

 

jednorazowo

 

108,33

 

117,00

 

3.

Opłata administracyjno-eksploatacyjna

 

20

 

100,00

 

108,00

 

 

 

Uwaga: Opłata pobierana każdorazowo przy organizacji ceremonii pogrzebowej, tradycyjnej, po kremacji, do grobów murowanych, ekshumacji, dochowaniach i wznowieniach opłaty.

 

 

1.

Opłata kancelaryjno-terenowa za jednorazowe korzystanie z infrastruktury i urządzeń cmentarnych (wjazd na teren cmentarza)

 

 

 

1 wjazd

 

 

 

 

50,00

 

 

 

 

54,00

 

 

 

2.

 

Zezwolenie na postawienie pomnika

 

jednorazowo

 

75,00

 

81,00

Uwaga: Opłata pobierana od zakładów realizujących zlecenia klientów za wyjątkiem wjazdów pojazdów zakładów pogrzebowych związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej.

 

 

Wersja XML