Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZALECENIA POSTĘPOWANIA PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem Zarząd Zakładu Usług Komunalnych jednoosobowej Spółki Gminy z o.o. w Prudniku, wzywa, aby przy załatwianiu spraw ograniczyć kontakt osobisty do niezbędnego minimum.

W związku z powyższym prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną, w następujący sposób:

 

1. Wpłaty do kasy zalecamy dokonywać za pomocą elektronicznych usług bankowych na konta nr:

czynsze i strefa parkowania  57 8905 0000 2001 0022 8198 0001
SWIFT:POLUPLPR | Iban:  PL 57 8905 0000 2001 0022 8198 0001

higiena komunalna (odpady)  67 8905 0000 2000 0009 5660 0001
SWIFT:POLUPLPR | Iban: PL 67 8905 0000 2000 0009 5660 0001

Kontakt telefoniczny kasa : 77 436 38 84 wew. 47

 

2. Korespondencję związaną z bieżącymi sprawami można składać na adres e-mailowy tel. 77 436 38 84

 

3. Sprawy związane z zasobami mieszkaniowymi i SPP

 1. Kierownik Działu tel. 77 436 38 84 wew. 33, e-mail:
 2. Komórka administracji tel. 77 436 38 84 wew. 35 lub wew. 50

e-mail: ; ;

 1. Komórka windykacji tel. 77 436 38 84 wew. 41

e-mail ;

 1. Strefa płatnego parkowania: tel. 604 106 908; e-mail:

 

4. Dział Techniczny:

 1. Kierownik Działu tel. 77 436 38 84 wew. 34, e-mail
 2. Komórka techniczo-inwestycyjna tel. 77 436 38 84 wew. 44

e-mail: ;

 1. Komórka wykonawstwa I robot remontowych

Tel. 77 436 38 84 wew. 39

Tel 77 436 38 84 wew. 49

 

5. Dział Higieny Komunalnej

Kierownik Działu tel. tel. 77 436 33 49, kom. 606 814 992;  e-mail

Cmentarz Komunalny tel. 77 552 08 30; e-mail

 

6. Dział Utrzymania Czystości Terenów Zielonych i Transportu

Kierownik Działu tel. 77 436 34 63, kom. 606 647 563; e-mail zielen

Wersja XML