Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykup gminnych lokali mieszkalnych

PDF578-2020-z-dnia-18-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-wsprawie-zasad-sprzedazy-lokali-mi.pdf
PDFZasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych - nowe od czerwca 2020.pdf

Wersja XML