Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości:

Plac Wolności 6

12 lokali o powierzchni od 8,39 m2 do 103 m2 .

Plac Zamkowy 2

35 lokali (w znacznej części umeblowanych) o powierzchni od 17,18 m2 do 33,86 m2.

W obu budynkach mieszczą się lokale przeznaczone do najmu:

1) w ramach inkubacji – wynajmowane z zachowaniem przepisów zawartych w Regulaminie wynajmowania lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości (Zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 272/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.)

2) w ramach przetargu na stawkę czynszu najmu (nie objęte inkubacją) – wynajmowanie z zachowaniem przepisów zawartych w:

- Uchwale Nr XIV/207/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik

- Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019r. w sprawie regulaminu przetargu na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem za najem lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik

 

Warunki wynajmu lokalu w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku w ramach inkubacji.

O najem lokali w ramach inkubacji  mogą się ubiegać:

-osoby bezrobotne lub nie aktywne zawodowo z terenu Gminy Prudnik lub Powiatu Prudnickiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

-osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 1 rok (licząc od dnia dokonania wpisu) z terenie Gminy Prudnik oraz Powiatu Prudnickiego, pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenie Gminy Prudnik lub Powiatu Prudnickiego w wymiarze pełnego etatu lub zatrudnienia osób bezrobotnych, których łączny wymiar czasu pracy stanowić będzie ekwiwalent minimum 1 pełnego etatu

-podmioty: spółka prawa handlowego i spółdzielnia z siedzibą na terenie Gminy Prudnik oraz Powiatu Prudnickiego prowadzące działalność gospodarczą wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 1 rok (licząc od dnia dokonania wpisu)lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenie Gminy Prudnik lub Powiatu Prudnickiego w wymiarze pełnego etatu lub zatrudnienia kilku osób bezrobotnych których łączny wymiar czasu pracy stanowić będzie ekwiwalent minimum 1 pełnego etatu.

-Osoby fizyczne pobierające świadczenia z ZUS lub KRUS pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenie Gminy Prudnik lub Powiatu Prudnickiego w wymiarze pełnego etatu lub zatrudnienia osób bezrobotnych, których łączny wymiar czasu pracy stanowić będzie ekwiwalent minimum 1 pełnego etatu

 

 

Zarządzenia Burmistrza Prudnika w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości (na końcu zarządzenia znajdują się formularze na złożenie wniosku o wynajęcie lokalu w ramach inkubacji wraz z niezbędnymi oświadczeniami)

PDFZarządzenie 272_2019 - regulamin inkubatorów.pdf
 

 

 

 

Wersja XML